6 gode bøger om ledelse af frivillige

Der er lige så mange aspekter af ledelse, som der er forskellige typer af mennesker. Alligevel er der dog fællestræk blandt både ledere og de ledte, som kan have gode eller dårlige udfald. Eksempelvis er der stor forskel på, om du er leder af en større organisation, af en lille og tættere virksomhed, eller om du leder en flok frivillige.

Fælles for alle er dog, at man typisk bør bestræbe sig efter at arbejde mod samme mål. Dette er der dog mange måder at gøre på – og findes der en bedre måde at stræbe efter dette på end ved at blive klogere gennem relevant læsning?

Med netop dette formål i tankerne kigges der herunder nærmere på flere gode bøger omkring ledelse af frivillige. Fælles for dem er, at de reflekterer over livet, ledelse, vores eksistens og samvær samt meget andet.

De første tre handler om at lede sig selv – de sidste tre handler om at definere lederskab. Tilsammen giver de dig et robust og perspektiveret syn på, hvordan du kan tilgå ledelse af frivillige.

1. Meditations af Marcus Aurelius

En god bog, som fokuserer på et bedre liv. Aurelius viser os alle, hvordan vi overkommer forstyrrelser og bevarer vores principper, med hvilke vi kommer længst. Bogen er grundlagt på Stoisk filosofi men rummer en masse nyttigt til nutidens vilkår; at styre følelser, tanker og handlinger mod at undgå stress og forstyrrelser i livet.

2. Mans’ Search for Mean af Viktor Frankel

Denne bog beretter om forfatterens egne oplevelser med nazisternes Auschwitz under Holocaust og Anden Verdenskrig. Gennem smerter og lidelser forstår Frankel at bevare et perspektiv, som konkluderer, at der er en mening med al lidelse. Du bliver på dybdegående vis mindet om, at der er en mening med livet, som er værd at bestræbe sig efter.

3. Alkymisten af Paulo Coelho

En kort og simpel bog, som vil tage dig med storm. Livet er en rejse, og vi bør alle holde fast i vores personlige fortællinger om, hvad vi stræber efter, og hvordan vi gør det. Alle disse tanker og perspektiver på vores egne rejser rummes i fortællingen om en hyrdedreng og hans tilgang til livets kvaliteter.

4. The Truth About Leadership af James M. Kouzes og Barry Z. Posner

Der er nogle centrale ting, som altid vil spille ind i effektivt lederskab. Heriblandt finder du tillid, troværdighed og etik. Baseret på 30 års research udfolder forfatterne, hvordan disse har en effekt på dig som leder.

5. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap … and Others Don’t af Jim Collins

Nogle virksomheder lykkes, andre fejler. Collins udfolder i denne bog, hvorfor det forholder sig sådan. Bogen rummer et præcist perspektiv på at lykkes eller fejle som virksomhed, ligesom den anskuer, hvilke karaktertræk du bør bygge din virksomhed op omkring. Du finder denne bog hos Novia.dk.

6. The Seven Habits of Highly Effective People af Steven Covey

Et tidløst bud på lederskab og succes for den enkelte person. Få sat ord på, hvorfor en ændring i dit mindset og din tilgang til dig selv – brudt ned i små og tilgængelige dele – kan ændre både dig og din effektivitet på mange måder.

Lignende artikler