A-kasse regler – Få styr på reglerne

Mon ikke vi alle af og til overvejer hvad der egentlig ville ske, hvis vi en dag blev arbejdsløse? Det kan jo ske for os alle på et eller andet tidspunkt i vores liv, og hvad stiller man så op?

Derfor kan det være en god idé at kende til de mest væsentlige A-kasseregler, så du i det mindste er klar over om du er dækket, hvis uheldet er ude og du mister dit job.

Her vil vi kort beskrive de vigtigste A-kasseregler, så du kan få et godt overblik over hvordan det hele hænger sammen. For det kan være lidt af en labyrint!

rsz_1b0cc699

Det helt grundlæggende

A-kassereglerne kan variere alt efter hvilken A-kasse du er medlem af, men der er nogle helt grundlæggende regler, som er fastlagt af staten og som gælder for alle.

For det første skal du have været medlem af en A-kasse i mindst et år for at kunne modtage dagpenge. Derfor er det en rigtig god idé at undersøge hvilken A-kasse der passer dig bedst, og så få sig meldt ind, hvis du ikke allerede er det.

Du kan i øvrigt altid skifte A-kasse uden at det har betydning for din anciennitet.

Udover at være medlem af en A-kasse, skal du den første dag du er blevet ledig registrere dig som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter.

rsz_photo-1457612928689-a1ab27da0dad

Du skal naturligvis stå til rådighed for arbejdsmarkedet, være aktivt opsøgende og kunne tage et nyt arbejde med dags varsel. Det kræver blandt andet at du har lagt dit CV online på portalen jobnet.dk og at du logger ind mindst hver 7. dag for at se eventuelle ledige jobs eller jobforslag.

Din A-kasse vil typisk indkalde dig til en samtale, hvor I sammen lægger en plan for hvordan du hurtigst muligt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvilke job du skal søge og hvad der ellers er af krav, som du skal leve op til.

rsz_photo-1467664631004-58beab1ece0d

Mindst hver 3. måned skal du fremvise dine ansøgninger for din jobvejleder for at bevise at du stadig er aktivt jobsøgende.

Krav om arbejdstimer

Et andet krav for at kunne modtage dagpenge drejer sig om det antal arbejdstimer du har haft indenfor de seneste år. Hvis du er fuldtidsforsikret i din A-kasse, skal du have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 1.924 timer inden for de seneste 3 år.

Er du derimod deltidsforsikret skal du have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 1.258 timer inden for de seneste tre år.

Er du selvstændig, er det også muligt at modtage dagpenge hvis du har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger inden for de seneste tre år.

Du har ret til arbejdsløshedsdagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år, hvis du opfylder betingelserne.

Du kan læse mere om disse krav på vores a-kasse oversigt.

rsz_photo-1454366946088-1492c0fef995

Nye regler tilbage i 2017

Det er også værd at nævne at man bør holde øje med regelændringer, da A-kassereglerne ofte ændres af den eller anden årsag. Indenfor de seneste år har der politisk været ændret temmelig meget indenfor A-kassereglerne, og i 2017 kom der også ændringer.

Her er en kort gennemgang af de vigtigste ændringer, der trådte i kraft i 2017.

Priser på de store A-kasser

Husk at du får det samme i dagpenge, uanset hvor du er medlem, og du får altid din anciennitet med over, når du skifter mellem a-kasserne. Så det er meget let at skifte, og spare nogle penge!

Småjobs forlænger dagpengeperioden

Hvis man under sin ledighed har småjobs i løbet af sin dagpengeperioden, så kan det være med til at forlænge dagpengeretten ud over de 2 år. 1 dags arbejde giver ret til 2 dages dagpenge, men man kan dog maksimalt få forlænget sin dagpengeperiode med 1 år.

Fra 2017 blev dagpengene opgjort i timer i stedet for i uger. Før betød det at man kunne risikere at miste en hel uges dagpenge, hvis man arbejdede nogle timer. Men det bortfaldt altså i 2017.

rsz_photo-1443110189928-4448af4a2bc5

Dagpengeret samt indkomstkrav

Hvis man ikke er kommet i arbejde dagpengeperioden, og dagpengeretten er opbrugt, så er det muligt at blive berettiget til dagpenge igen. Men det kræver 12 måneders arbejde inden for en periode på 3 år.

Men der indføres også krav til indkomsten. Man skal som minimum have haft en indtægt på 212.400 kroner inden for de seneste 3 år. Men der må kun regnes 17.700 kr. med per måned, hvilket betyder at det kræves at man har arbejdet i mindst 12 måneder.

Ny beregningmåde samt karensdag

Beregningen af dagpenge vil også blive ændret. Fra 2017 vil beregningen ske på baggrund af den højeste løn i 12 af de seneste 24 måneder. Det betyder at man bedre kan tage nogle måneders arbejde med en lav løn uden at man automatisk får en lavere dagpengesats.

Der indføres også en karensdag. For hver 4 måneder, man er ledig, vil man få en karensdag, hvilket betyder en dag uden løn. Har man job af og til, beregnes der fra den sidste arbejdsdag hver gang.

Spørg din A-kasse

rsz_photo-1453486250080-eff794c98b6c

Som sagt er der generelle A-kasseregler som er gældende for alle A-kasser og deres ledige medlemmer. Men hver A-kasse har også sine egne krav og regler, som det er vigtigt at holde sig orienteret om.

Sørg for at gennemlæse din A-kasses regler grundigt, og spørg endelig en af A-kassens rådgivere om hjælp, hvis der er ting der er uklare. På den måde sikrer du dig bedst i tilfælde af arbejdsløshed.

Lignende artikler