Få 20.000 kr. i bonus ved ansættelse af en flygtning

Går du og mangler en medarbejder til arbejdsopgaver i virksomheden? Mange virksomheder har tit brug for ekstra arbejdskraft, når de grønne tal dukker op, og i denne sammenhæng kan det være ekstra belejligt at henvende sig til flygtninge.

Overskriften på denne artikel taler nemlig sandt: Din virksomhed kan få hele 20.000 kr. i bonus, hvis I ansætter en flygtning.

Men inden du går i gang med at lokke mulige nye medarbejdere til virksomheden, er der en række ting, du skal have styr på inden.

Hermed kommer et mere dybdegående indblik i, hvorfor du skal ansætte en flygtning i din virksomhed, samt hvilke ting du skal være opmærksom på inden ansættelsen.

Opholdstilladelse og ordinær ansættelse

Hvis din virksomhed ønsker at ansætte en flygtning, kan den få udbetalt en bonus på 20.000 kr., hvis du sørger for at ansætte flygtningen eller en familiesammenført til en flygtning, senest et år efter at den pågældende persons opholdstilladelse er meddelt.

Du vil få udbetalt beløbet efter 6 måneders ansættelse og igen efter 12 måneders ansættelse. Hvis din virksomhed derimod ansætter en udlænding, mere end et år efter at personens opholdstilladelse er meddelt, og senest to år efter at opholdstilladelsen er meddelt, vil du kunne modtage en bonus på 15.000 kr.

Dette beløb vil ligesom med de 20.000 kr. blive udbetalt efter 6 måneders ansættelse og igen efter 12 måneders ansættelse.

Dog skal du ved ansættelsen af en flygtning være opmærksom på, at bonusordningen kun omfatter ordinær beskæftigelse og altså ikke støttet beskæftigelse såsom virksomhedspraktik eller løntilskud.

Men hvis I mangler en praktikant i virksomheden, kan I godt have en udlænding på posten, da personen godt må være i støttet beskæftigelse inden den ordinære ansættelse.

Husk blot på at notere begyndelsesdatoen for den ordinære beskæftigelse ned i ansøgningsskemaet, idet bonusordningen først beregnes fra denne dato.

Ansøgningsskema

For at kunne ansøge om den tiltalende virksomhedsbonus, skal du udfylde et ud af to mulige ansøgningsskemaer – det ene henvender sig til virksomheder, der har en flygtning eller familiesammenført til en flygtning ordinært ansat i 6 måneder, og den anden gælder for en ansættelse i 12 måneder.

Ud over ansøgningsskemaet skal du huske at vedlægge en ansættelseskontrakt.

Sørg for at få hjælp til udarbejdelsen af kontrakten, hvis du ved, at du vil få problemer med kontraktens detaljer. Hvis du har haft udlændingen ansat under støttet beskæftigelse inden den ordinære ansættelse, skal du ligeledes sørge for at vedlægge dokumentation herfor. Det kan anbefales at tale med en advokat, som har speciale i ansættelsesret. I Århus kan det fx. være Cator.dk.

Når din virksomhed har sendt ansøgningsskemaet og eventuelle bilag afsted, skal I forvente en sagsbehandlingstid på én måned.

Hvis I endvidere har besluttet jer for at ansætte flere end en flygtning og dermed vil søge om bonus for flere ansatte, skal I sørge for at sende en ansøgning afsted for hver enkelt ansat.

Hermed skal det understreges, at du ikke kan ansøge om bonus for flere ansatte i den samme ansøgning.

Se også vores samling af blanketter omkring arbejdsmarkedet.

Lignende artikler