Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet dyrt

Dårligt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø koster samfundet mellem 60 og 80 milliarder kroner om året. Disse beregninger bygger på flere forskellige europæiske undersøgelser, og både FTF og LO vil nu sætte endnu mere fokus på det gode arbejdsmiljø, så der derved i det lange løb kan spares store udgifter i samfundet.

370.000 lønmodtagere føler sig stressede

Der har i en længere periode været stort fokus på stress på arbejdsmarkedet, men ikke desto mindre tilkendegiver 370.000 danske lønmodtagere stadig, at de ofte eller hele tiden føler sig stressede.

Det skriver dagens.dk’s nyheder.

Opgørelsen kommer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og med så høje tal kan man hurtigt konkludere, at dette er et område, der fortsat kræver fokus.

At der er så mange stressramte danskere har konsekvenser for hele samfundet. Når man føler sig stresset, er der i højere grad risiko for at blive ramt af en sygdom, og det er noget af det, der koster samfundet dyrt.

Stress kan føre til livstruende sygdomme, som gennem sundhedssystemet vil komme til at koste hele samfundet dyrt. Det samlede beløb løber altså op i hele 60 til 80 milliarder om året.

Dette beløb dækker også over blandt andet sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste. Det er uden tvivl penge, som man sagtens kan bruge et andet sted, og netop derfor er det også så vigtigt at sætte fokus på stress og stressrelaterede sygdomme.

Hvert år dør 14.000 danskere af stress

Godt nok kan man ikke direkte dø af stress, men til gengæld kan man risikere at blive ramt af stressrelaterede sygdomme.

Disse dør hele 14.000 danskere af hvert år. Det er ikke blot frygteligt, at så mange mennesker ender deres dage grundet overbookinger, for hårdt arbejde eller af at være på en arbejdsplads med et dårligt arbejdsmiljø – det koster også samfundet mange milliarder kroner. Når de stressrelaterede sygdomme rammer, bruges der nemlig gennem sundhedssystemet mange penge på behandlinger, og dermed er det noget, der rammer hele befolkningen og ikke blot de uheldige, der mærker stressen på egen krop.

Det sunde arbejdsmiljø – både på det fysiske og det psykiske plan – bør man derfor fortsat investere i.

På den måde vil de mange danske lønmodtagere ikke blot få en bedre oplevelse på arbejdsmarkedet, men vi vil også kunne se en positiv forskel i den samlede samfundsøkonomi, og det er naturligvis ønskværdigt.

Ledere skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø

Der er efterhånden kommet godt styr på det fysiske arbejdsmiljø i Danmark, og heldigvis er det sjældent, at vi oplever danskere, der arbejder under kummerlige forhold. Det psykiske arbejdsmiljø kunne derimod godt bruge en hjælpende hånd, mener LO og FTF.

Derfor er de kommet med et fælles forslag om, at ledere skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø. På den måde vil lederne få nogle redskaber, der hjælper dem med at skabe en god og tryg arbejdsplads for deres medarbejdere, og det vil gavne både samfundsøkonomien, lederne og de mange stressramte danskere.

Europæiske undersøgelser viser, at dårligt arbejdsmiljø koster et land mellem 2 og 4 procent af landets bruttonationalprodukt, og et godt arbejdsmiljø er dermed en fordel på alle planer.

Udover at lederne skal uddannes til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, mener de to organisationer FTF og LO også, at der skal være en ”gulerod” til de arbejdspladser, der formår at skabe et godt og holdbart arbejdsmiljø. Sidst men ikke mindst vil de have oprettet et rådgivningssystem, hvor man kan hente hjælp, tips og tricks til at skabe et godt arbejdsmiljø. Derved håber de, at færre danskere vil komme i karambolage med stressen, og at vi derved på sigt kan spare mange samfundskroner.

Lignende artikler