FOAs A-kasse og fagforening | Facts og priser

Er du offentligt ansat, og passer du børn eller plejer patienter, ældre eller handicappede på hospital eller plejehjem? Måske slukker du endda brande eller kører bus? Gør du rent, laver mad, eller arbejder du måske med bygningsvedligeholdelse? Hvis du kan se dig selv i opremsningen, passer du ind i FOAs A-kasse.

Derfor kan det altså være en rigtig god idé at læse med her, hvor både FOA og FOAs A-kasse præsenteres, ligesom det ridses op, hvorfor lige præcis FOAs A-kasse er den rigtige for dig.

Pristjek

Pristjek
FOA medlemskab koster 482 kr per måned, og her kan du se priserne på de store tværfaglige A-kasser:

Se mere om priser på a-kasser.

FOA henvender sig både til studerende og færdiguddannede, og din aktuelle beskæftigelse har indvirkning på den kontingentpris, du skal betale for at blive medlem.

Hvis du er under uddannelse, kan du således søge om at få nedsat kontingent til både a-kasse og fagforening.

Er du færdiguddannet, skal du betale fuldt kontingent, men dets størrelse afhænger af flere forhold: Om du kun er medlem af fagforeningen eller a-kassen, eller om du er medlem begge steder, og derudover har det en betydning, hvor i landet du bor, og dermed hvilken lokalafdeling du hører under.

På FOAs hjemmeside kan du se en komplet oversigt over priserne i de forskellige afdelinger. Den generelle pris for medlemskab af fagforeningen er 354,50 kr. om måneden, mens det koster 482 kr. om måneden, hvis du kun er medlem af a-kassen. Ønsker du at være medlem af både fagforening og a-kasse, skal du i gennemsnit betale 836 kr. om måneden.

FOA er gratis for studerende

En god nyhed for dig som studerende er, at FOA medlemsskabet er gratis, så længe du er under uddannelse. Det er en vigtig ting at huske, at blive medlem af en a-kasse, og sørg for at klare det mens du er under uddannelse.

Så er du godt stillet hvis du ikke finder et job umiddelbart efter endt uddannelse.

Hvem er FOA?

FOA er med deres cirka 180.000 medlemmer landets tredjestørste fagforbund.

Forbundet omfatter områderne social-sundhed, pædagogik, kost-service og teknik-service, og størstedelen af medlemmerne er ansat i kommuner og regioner, men der er også privatansatte imellem.

FOAs slogan lyder:

”sammen gør vi forskellen”

og det dækker både over den forskel, som medlemmerne gør for borgerne og samfundet hver dag, og det dækker også over den forskel, som FOA forpligter sig til at gøre for deres medlemmer.

Deres vision og mission er nemlig at give deres medlemmer de absolut bedste vilkår og muligheder, ligesom FOA sikrer det faglige fællesskab og sparring, som medlemmerne kan referere til.

Lokalforeninger og fordele

FOA bryster sig af at være én af de foreninger med flest lokalforeninger på landsplan. Det betyder slet og ret, at der altid er en lokalforening og en a-kasse tæt på dig, og at du dermed altid kan få hjælp, råd og vejledning.

Som medlem af FOAs A-kasse har du adgang til en række fordelagtige medlemsydelser, blandt andet økonomisk sikkerhed i tilfælde af ledighed, det såkaldte FOA jobmatch, hvor du får unik adgang til relevante jobs, som du kan søge, ligesom du kan få konkret hjælp til at søge dit kommende drømmejob.

Som medlem af a-kassen får du desuden mulighed for regelmæssige samtaler med en medarbejder, som guider dig videre fra status quo og i retningen af et nyt job. Ydermere har du som medlem af a-kasse ret til seks ugers jobrettet uddannelse, hvilket FOA ligeledes kan vejlede om.

Lignende artikler