Hvad er brandkravene til grønne tage?

Der er ingen tvivl om, at grønne tage bliver et mere og mere populært valg blandt danskerne, når det kommer til at vælge tagtype. Dog bør man huske på, at det naturligvis er et brandbart materiale, som det er særligt vigtigt, at man kender samtlige brandkrav i forhold til.

Der er nemlig mange, der er i tvivl om, hvorvidt grønne tage brænder på samme måde som stråtage, og hvordan et grønt tag egentlig brænder, når det er tørt?

Heldigvis vil du her i artiklen få masser af information om grønne tage – herunder hvad brandkravene egentlig er til grønne tage – så du kan blive klogere.

Der er begrænset kendskab til grønne tages brandtekniske egenskaber

Naturbrænde er farlige, eftersom der er risiko for hurtig brandspredning. Dog er der begrænset kendskab til grønne tages brandtekniske egenskaber, og hvordan disse ændrer sig over tid, hvilket bestemt må siges at være en skam. For eksempel ved man ikke helt præcis, hvordan disse egenskaber ændrer sig som følge af svingende nedbør eller som følge af ændringer i plantevækstens sammensætning eller vækstlagets sammensætning.

Alligevel konkluderer man, at risikoen for brandspredning sandsynligvis er større, når der er tale om tagdækninger med grønne tage sammenlignet med andre. Dog er viden om risikoen for brandspredning fra en nabobygning til et grønt tag også yderst begrænset, og der mangler således også viden inden for dette område.

Du bør sikre, at vækstlaget beskytter de brandbare materialer

Har du et grønt tag på din bolig, bør du sikre dig, at vækstlaget kan beskytte de brandbare materialer, og disse retningslinjer gør sig særligt gældende, når det kommer til brandsikring af grønne tage, hvor man ikke kender til de brandtekniske egenskaber.

Du kan eksempelvis sikre, at vækstlaget beskytter de brandbare materialer ved at opdele taget på en sådan måde, at branden ikke har mulighed for at sprede sig forbi bygningens brandmæssige opdelinger, som også kaldes for bygningens brandsektioner.

På den måde har branden nemlig ikke mulighed for at sprede sig til nogle eventuelle åbninger i taget, såsom ved at sprede sig fra kvist til kvist, hvilket er af afgørende betydning.

Tagdækninger og udvendige overflader må ikke medvirke til brandspredning

Bygningsreglementets krav dikterer, at samtlige tagdækninger og udvendige overflader skal være udført på en sådan måde, at de ikke er medvirkende til brandspredning. Ydermere bør alle de brandtekniske installationer og bygningsdele løbende både vedligeholdes og kontrolleres, så brandsikkerheden i bygningen opretholdes i hele bygningens levetid.

Herudover er det vigtigt, at tagdækningen naturligvis er brandmæssigt egnet, og det opnår du normalvist ved at anvende tagdækning klasse B.

 

Derfor er det vigtigt, at du kender brandkravene til grønne tage

I disse tider, hvor tage, der er fremstillet af brandbare materialer, er moderne igen, og dermed er mange danskeres foretrukne valg, er det vigtigt, at man sørger for at sætte sig grundigt ind i, hvad der gør sig gældende af brandkrav.

Vi er muligvis blevet en smule klogere på, hvordan sådanne tage brænder, men det er bestemt ikke meget.

Du kan læse meget mere om grønne tage på https://www.buus-ag.dk/vi-tilbyder/groenne-tage/.

 

 

Lignende artikler