Nye dagpengeregler

Med det nye år kommer også nye dagpengeregler!

Her på Fagmagasinet.dk har vi lavet en oversigt over de vigtigste ændringer. Det nye dagpengesystem træder i kraft af 2 omgange. Første del allerede fra d. 2. januar 2017 og anden del fra 1. juli 2017.

Læs her og se om de nye ændringer kommer til at berøre dig.

rsz_photo-1444730558009-b7f0368e1264

18 måneders uddannelse kan give ret til dagpenge

Når du afslutter en erhvervsmæssig uddannelse normeret til 18 måneder, kan uddannelsen fremover give dig ret til at blive optaget i a-kassen som dimittend.

Det gælder også hvis selve uddannelsen ikke faktuelt er helt af 18 måneders varighed.

Du kan dog tidligst få ret til dagpenge 18 måneder efter, at du er startet på uddannelsen.

Nye satser til nyuddannede og værnepligtige

Hvis du har ret til dagpenge på baggrund af en afsluttet uddannelse, og er du ikke forsørger, får du fra 2017 ret til en dagpengesats på 71,5 % af højeste dagpengesats i stedet for de nuværende 82 %. Så det er jo en væsentlig forskel.

Det samme gør sig gældende, hvis du har ret til en fast dagpengesats efter at have aftjent værnepligt, og du ikke er forsørger.

Men ændringen af satsen fra 82 % til 71,5 % gælder også hvis du allerede i dag modtager dagpenge som nyuddannet eller værnepligtig.

Hvis du er nyuddannet forsørger eller værnepligtig, så får du dog fortsat 82 % af højeste dagpengesats.

rsz_photo-1472235008642-bb3ce23994ac

Betaler du for meget for a-kassen?

Det kan godt betale sig at skrifte a-kasse en gang imellem. Husk du beholder din ancennitet og har samme dækning hos alle a-kasserne.

Mulighed for at forlænge dagpengeretten

I det nuværende dagpengesystem kan du ikke forlænge din dagpengeret. Det ændres med det nye system.

Hvis du har arbejdet i perioden, efter at du har fået ret til dagpenge, får du for fremtiden mulighed for at forlænge din ret til at få dagpenge.

1 times arbejde giver dig ret til 2 timers ekstra dagpenge.

Du kan dog maksimalt forlænge din ret til dagpenge med 1 år inden for en periode på halvandet år.

Husk også at der er vidt forskellige medlemsfordele hos a-kasserne.

Dagpenge i timer samt ændret udbetalingsmetode

Anden del af det nye dagpengesystem træder i kraft den 1. juli 2017. Her er de mest markante ændringer.

Fremover bruger du dine dagpenge i timer i stedet for uger.

Det betyder, at du har ret til dagpenge i 3848 timer. Er du fuldtidsforsikret og har ret til dagpenge, skal de skal bruges inden for en periode på 3 år.

Er du deltidsforsikret, har du ret til dagpenge i 3120 timer inden for en periode på 3 år.

rsz_photo-1471107340929-a87cd0f5b5f3

En anden ændring er udbetalingsformen.

Efter 1. juli vil du få udbetalt dine dagpenge for 1 måned af gangen i modsætning til hvordan det har været til i dag. Indtil videre er udbetalingen sket for enten 4 eller 5 uger.

Er du fuldtidsforsikret, får du efter 1. juli udbetalt dagpenge for op til 160,33 timer i måneden, og som deltidsforsikret får du op til 130 timer i måneden.

Nye beregningsregler og beskæftigelseskonto

Dagpengesatsen bliver også ændret fra en timesats til en månedssats.

Som tommelfingerregel vil din dagpengesats blive udregnet med udgangspunkt i din indtægt fra de samlet set bedste 12 måneder ud af de seneste 24 måneder, inden du blev ledig.

Har du ikke 12 måneder med indtægt, så vil dagpengesatsen blive beregnet ud fra alle måneder med indtægt inden for de sidste 24 måneder.

Skulle du slet ikke have haft måneder med indtægt i denne periode, så kan satsen beregnes på alle måneder med indtægt inden for de seneste 36 måneder, inden du blev ledig.

Når du får ret til dagpenge, får du oprettet en beskæftigelseskonto, hvorpå der registreres løntimer, du har haft efter, at du har fået ret til dagpenge.

Timerne på beskæftigelseskontoen kan du bruge til at forlænge din ret til dagpenge med.

rsz_photo-1437637555328-06b1692c8ec0_1

Optjening i fht indkomst

Hvis du ikke tidligere har fået dagpenge, skal du skal optjene retten til dagpenge på baggrund af din indkomst i stedet for arbejdstimer, som det var førhen.

Har du tidligere haft ret til dagpenge men opbrugt denne ret, og er der ikke registreret timer på din beskæftigelseskonto, skal du også optjene ret til dagpenge på baggrund af din indkomst.

Som fuldtidsforsikret skal du have indberettet mindst 218.616 kroner for at få ret til dagpenge. Der kan dog højst medregnes 18.218 kroner per måned.

Som deltidsforsikret, skal du have indberettet mindst 145.740 kroner for at få ret til dagpenge. Her kan der højst medregnes 12.145 kroner per måned.

Det vil sige, at der som minimum skal 12 måneders beskæftigelse til for at man kan få ret til dagpenge.

Tildeling af karensdage

Hver 4. måned kan du blive pålagt 1 karensdag.

Karensdagen pålægges, hvis du som ledig ikke har fået indberettet mere end 148 løntimer som fuldtidsforsikret eller 97 løntimer som deltidsforsikret inden for de seneste 4 måneder.

Karensdagen vil så blive fratrukket i det dagpengebeløb, du har ret til at få udbetalt når arbejde, ferie og andet trukket fra.

Retten til dagpenge kan forkortes

Hvis du har modtaget dagpenge i lang tid, vil du få forkortet den periode du har ret til dagpenge.

Hvis du har modtaget dagpenge i alt i 4 år inden for en periode på samlet 8 år vil du få forkortet din dagpengeret med 1 måned.

Er du i tvivl om de nye regler, er det altid en god idé at kontakte din a-kasse og/eller fagforening.

De er jo trods alt til for at hjælpe dig.

Lignende artikler