Ofte stillede spørgsmål om dagpenge og ledighed

Spørgsmålene omkring en opsigelse kan være mange.

Mængden af spørgsmål bliver ikke nødvendigvis mindre når ansættelsesforholdet er slut og en ny hverdag på dagpenge venter.

Vi giver dig her svarene på nogle af de spørgsmål, der kan opstå under et ledighedsforløb.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg imens jeg er på dagpenge?

Hvis du bliver syg i din dagpengeperiode, skal du på din første sygedag kontakte jobcentret for at fortælle dem, at du er syg.

Du kan melde dig syg på jobcentrets hjemmeside.

syg-dagpenge

Du får dagpenge de første 14 dage fra a-kassen. Er du stadig syg når de 14 dage er gået, vil du i stedet få sygedagpenge fra kommunen. Læs mere her om regler for dagpenge under sygdom.

Når du igen er rask, skal du tilmelde dig på jobcentret igen.

Du skal melde dig til på din første dag som rask. Det er et krav, at du er tilmeldt som ledig, for at kunne få dagpenge.

Jeg er på dagpenge, har jeg alligevel mulighed for at holde ferie?

Du har mulighed for at holde ferie selvom du er på dagpenge.

Der er dog et lille men, og det er at du ikke kan modtage dagpenge under din ferie.

Det kan du ikke, da du ikke står til rådighed.

Hvilket betyder, at du ikke er jobsøgende og klar til at tage et arbejde i den periode, hvor du holder ferie.

ferie-ledig

I stedet for at få dagpenge under din ferie, kan du få udbetalt feriepenge.

Hvis du kommer direkte fra et ansættelsesforhold, vil du sandsynligvis have optjent feriepenge.

Du kan se hvor mange feriepenge du har til gode på dit feriekort, hvis du har modtaget sådan et. Har du ikke det, kan du gå ind på borger.dk for at se, hvor mange penge der er indbetalt hos feriekonto.

Var du på dagpenge i hele det foregående ferieår, skal du i stedet søge om feriedagpenge.

Feriedagpenge skal du søge om hos din a-kasse.

Du skal være opmærksom på, at der kan være behandlingstid på din ansøgning, så når du kender datoen for din ferie, kan du sende ansøgningen med det samme.

Gør du det, er der større sandsynlighed for, at du når at få pengene før din ferie.

Hvis du både har feriepenge til gode fra en tidligere arbejdsgiver og feriedagpenge fra a-kassen, så skal du bruge dine feriedage fra din tidligere arbejdsgiver, før du ansøger om feriedagpenge.

Husk at du skal meddele jobcentret om, at du holder ferie. Det skal gøres seneste 14 dage før du tager på ferie.

Jeg har have frivilligt arbejde som dagpengemodtager?

Det er muligt for dig, at have frivilligt arbejde imens du modtager dagpenge.

Du skal dog være opmærksom på, at det skal aftales med din a-kasse.

Arbejdet skal godkendes af dem, da der på området er en række krav som aktiviteten skal opfylde, for at kunne godkendes som frivilligt arbejde.

frivilligt-arbejde

Eksempler på frivilligt arbejde kunne være besøgsven, træner i en sportsforening eller arbejde i en genbrugsbutik.

Jeg har fundet en virksomhed med mulighed for praktik. Hvilke aktiveringsmuligheder har jeg?

Der er forskellige aktiveringsmuligheder, når du er på dagpenge.

En praktik hos en virksomhed kan være indgangen til en fast ansættelse.

Virksomhedspraktik er din mulighed for, at arbejde en virksomhed i op til 4 uger. Praktikken er ulønnet, men du modtager dagpenge under forløbet.

Job med løntilskud er en ordning, hvor du har mulighed for at blive ansat i en kortere periode, du kan maksimalt være ansat i virksomheden i seks måneder.

Bliver du ansat af en offentlig arbejdsgiver, kan du maksimalt være ansat der i 4 måneder i løntilskud.

arbejde-praktik

I denne form for aktivering modtager du løn.

Bliver du ansat i en privat virksomhed, skal du have en løn der svarer til overenskomsten.

Er der i stedet tale om en offentlig virksomhed, så kan lønnen du modtager for arbejdet højest være på det samme beløb som din dagpengesats.

Derudover kan du blive ansat i jobrotation.

Her vil du få løn ud fra overenskomsten.

Din ansættelse vil ikke være i en fast stilling, da du ansættes i en periode, hvor en fastansat medarbejder er under uddannelse og derfor kommer tilbage til stillingen igen.

Lignende artikler