Regler for frivilligt arbejde når du er på dagpenge

I Danmark er der mange mennesker som i større eller mindre grad deltager i forskellige former for frivilligt arbejde.

Det kan være som besøgsven for ældre, ekspedient i en genbrugsbutik eller rådgivning af mennesker.

Men hvad gør man hvis man bliver arbejdsløs?

Må man så gerne forsat være frivillig eller risikerer man at blive trukket i dagpengene? Reglerne er som så mange andre steder ganske komplicerede, men her på Fagmagasinet vil vi prøve at give dig et overblik.

Du finder også en mere grundig oversigt over de nyeste a-kasse regler her.

Frivilligt arbejde på dagpenge

Alle har ret til at udføre frivilligt arbejde, men hvis du modtager dagpenge, skal du være opmærksom på de eksisterende regler.

Der er nemlig nogle former for frivilligt arbejde, der betyder at du bliver trukket i dine dagpenge. Sørg altid for at oplyse din A-kasse om at du deltager i frivilligt arbejde.

Hvis de opgaver du har i det frivillige arbejder ændrer sig, er det særligt vigtigt at du informerer din A-kasse om det.

Man opdeler frivilligt arbejde i tre grupper, og hver gruppe har sine egne regler.

Det er din A-kasse, der tager stilling til, hvilken gruppe dit frivillige arbejde hører under.

Frivilligt arbejde uden risiko for fradrag

Under denne gruppe hører frivillige aktiviteter, som du kan udføre uden at få fradrag i dine dagpenge.

Det gælder frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt arbejde. Der er altså ikke nogen begrænsninger for dine muligheder for at udføre denne slags frivilligt arbejde.

Her er et par eksempler:

  • At være besøgsven
  • A arbejde med almindeligt forefaldende arbejde i sociale caféer og væresteder
  • Ekspedition og sortering af tøj i genbrugsbutikker
  • Rådgivning der ikke kræver eller forudsætter en særlig uddannelse
  • Forefaldende omsorgsarbejde, eksempelvis. aflastning af pårørende der har syge i eget hjem
  • Særlig indkøbshjælp eller som ledsager under indkøb

Som du kan se, er der rig mulighed for dig til at kunne forsætte dit arbejde som frivillig, selv hvis du er på dagpenge.

Frivilligt arbejde med begrænset timeantal

Under denne gruppe hører arbejde, der kan udbydes som lønarbejde.

Her må du deltage i frivillige aktiviteter i op til 4 timer om ugen uden at få fradrag i dagpengene.

Et par eksempler:

  • At hjælpe som socialrådgiver i for eksempel et krisecenter
  • At hjælpe som jurist i retshjælpen
  • At hjælpe som rådgiver, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse

For dette ulønnede arbejde gælder det, at man kan udføre det i gennemsnitligt op til 4 timer om ugen som gennemsnit i en udbetalingsperiode.

Hvis du overskrider de 4 timer, bliver du trukket i dagpenge.

Du skal huske at notere antallet af timer på dagpengekortet.

Ny forsøgsperiode

I øjeblikket kører der en 2-årig forsøgsperiode, for dagpengemodtagere, som deltager i frivilligt arbejde.

Den gør det muligt at arbejde frivilligt i 15 timer per uge – i modsætning til tidligere hvor det blot var 4 timer per uge – uden at det har nogen påvirkning på efterløn eller dagpenge.

Forsøgsperioden udløber i marts 2017, så det bliver spændende at se hvad konklusionen bliver efterfølgende.

Måske vil det betyde at man i fremtiden generelt må bruge flere timer på frivilligt arbejde per uge uden at risikere fradrag.

Frivilligt arbejde der altid medfører fradrag

Frivilligt arbejde indenfor primær drift og vedligeholdelse medfører altid fradrag.

Ved primær drift forstås det arbejde, der er med til at sikre en organisations overordnede, administrative drift. Herunder er eksempelvis personaleadministration samt styring af økonomi og selve organisationen.

Ved vedligeholdelse forstås arbejde, der sørger for, at de faktiske fysiske rammer er i orden, herunder maling af lokaler og rengøring.

Kontakt altid din A-kasse

Som du kan se, er reglerne ikke helt enkle! Og der kan være flere grænsetilfælde, hvor det kan være vanskeligt at vurdere under hvilken gruppe dit frivillige arbejde hører.

Da det er din A-kasse der skal vurdere og godkende dit frivillige arbejde, er det altid nødvendigt at du taler med dem om det.

A-kassen har altid juridiske eksperter som kan vejlede dig, så du undgår at komme i tvivlstilfælde og risikere fradrag i dine dagpenge.

De store a-kasser sorteret efter pris

Du får samme dækning og dagpengesats hos alle a-kasserne, så det giver god mening at vælge en af de billigste a-kasser. Her ser du priserne på de store:

Lignende artikler