Regler om arbejdspladsens inventar og indretning

Som virksomhed er det vigtigt at medtænke medarbejdernes behov, når arbejdspladsen skal indrettes.

Der er flere regler for, hvordan du bør indrette din arbejdsplads, så dine medarbejdere optimerer deres effektivitet, samtidig med at helbredet opretholdes, og arbejdsskader mindskes.

Gængse regler ifølge arbejdsmiljølovgivningen

I henhold til arbejdsmiljølovgivningen fremgår det, at det sted, hvor medarbejderne udfører et stykke arbejde for en arbejdsgiver, skal være så hensigtsmæssigt indrettet som muligt.

Herunder menes der, at arbejdspladsen skal være så rummelig, at alt nødvendigt inventar, materialer og hjælpemidler kan opbevares forsvarligt, samt at medarbejderne skal kunne udføre alle de funktioner, der er nødvendige for arbejdet, på en sikkerhedsansvarlig måde.

Herunder gælder det, at der ved både stående og gående arbejde skal kunne findes siddepladser, så der er mulighed for at afbryde det igangværende arbejde, hvis der bliver behov for dette.

Desuden skal virksomheden sørge for, at arbejdspladsen, inventaret samt de tekniske hjælpemidler så vidt muligt passer til de individuelle medarbejdere. Herunder gælder også valg af arbejds- og produktionsmetoder. Ved brug af stole, arbejdsborde og lignende kræves det, at der er mulighed for at indstille disse efter behov.

Ifølge arbejdstilsynet skal der udvises særligt hensyn til udsatte grupper som eksempelvis gravide og ammende medarbejdere. Disse skal være særligt beskyttede mod farer, hvorfor indretningen med fordel kan tilgodese disse. 

Desuden må inventaret ikke udgøre nogen form for sundhedsfare, hvorfor hyppig rengøring er et krav.

Indeklimaet og lufttilstrømning er også vigtigt, det har vi skrevet om i et separat indlæg.

Ergonomisk betydning på arbejdspladsen

Ud fra virksomhedens APV bør det fremgå, om arbejdspladserne er hensigtsmæssigt indrettet til de arbejdsopgaver, der forventes at blive udført.

Ergonomi har derfor en stor betydning for, hvordan medarbejderne generelt befinder sig på arbejdspladsen.

For at optimere dette så meget som muligt har medarbejderne behov for variation i deres arbejdsstillinger. Her kan det gøre en forskel, hvis medarbejderne kommer i forskellige jobfunktioner, og hvis der gives mulighed for varierende arbejdsstillinger.

Hvis virksomhedens omsætning stiger efter optimering af det ergonomiske aspekt, kan virksomheden tilbyde medarbejderne et alternativ til den traditionelle kontorstol.

Derved vil medarbejderne blive givet en mulighed for varierende arbejdsstillinger, som er godt for ryg og holdning.

Betydningen af arbejdspladsens indretning

Indretning og inventar har stor betydning for flere medarbejderaspekter; herunder arbejdsindsats, jobtilfredshed samt helbred. Indretning og inventar kan påvirke medarbejdernes jobudførsel, da koncentrationsevnen kan blive påvirket af en mindre hensigtsmæssig indretning.

Det har især betydning, hvis medarbejdernes ønskede arbejdsstillinger- og bevægelser ikke kan opnås. Desuden har det også betydning for medarbejdernes risiko for at få arbejdsskader.

Arbejdspladsens indretning og inventar kan ligeledes påvirke medarbejdernes almene helbred. Hvis indretningen optimeres, vil medarbejderne opleve mindre ubehag, mindre træthed, hovedpine, uro i benene eller, i nogle tilfælde, hævede fødder.

Sidstnævnte kan især forekomme, hvis medarbejderen har en lang stillesiddende arbejdsdag.

Til slut kan indretning og inventar medvirke til færre ulykker på arbejdspladsen.

Hvis alt inventar har en opbevaringsplads, vil der forekomme færre ulykker, hvor medarbejderne kan ske at falde over ting på gulvet, støde ind i ting eller opleve, at der vælter ting ned fra borde, hvilket kan klemme fingre eller lignende.

 

Arbejdspladsen bør altid opfattes som en helhed!

Lignende artikler