Sådan fostrer du innovation på arbejdspladsen

Uanset om du er leder eller medarbejder, kan du ikke undgå at høre buzzwordet ”innovation”.

For at en arbejdsplads kan blive innovativ, kræver det, at virksomhedens leder faciliterer en solid grobund for innovation. Dette indebærer bl.a., at de rigtige mennesker ansættes, at de rigtige processer igangsættes, og at fokus fastholdes.

Ifølge Wikipedia er Innovation:

“En ny eller væsentligt ændret måde at forbedre organisationens aktiviteter og resultater på. Det kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejde på og måder at kommunikere med omverdenen på.”

Rekruttér de rigtige medarbejdere

Enhver leder ønsker selvfølgelig at hive de bedste kandidater ind i deres virksomhed. Men det er ingen hemmelighed, at det kan være uhyre udfordrende at finde og ansætte innovative medarbejdere.

Her gælder det om, at lederen undervejs i rekrutteringsprocessen kan spotte personlighedstræk, som kan fortælle lidt om, hvor omstillingsparat og innovativ kandidaten er.

Innovation udspringer af viden, inspiration, fandenivoldskhed og kreativitet, og det er også disse træk, at lederen skal holde særlig udkig efter, når der ledes efter nye medarbejdere med innovativ slagkraft. En vedholdende personlighed spiller også en stor rolle, for nok kan man påstå, at man er kreativ og innovativ, men vedholdenhed er vigtigt for, at de gode idéer bliver ført ud i livet.

Skab struktur over innovationsprocessen

Mange kan være tilbøjelige til at tænke, at struktur og faste rammer modarbejder kreative processer. Dette er en stor fejl, for struktur kan medvirke til at gøre innovationsprocessens resultater målbare.

En innovationsproces består af fire faser.

  • I første fase skal virksomheden definere, hvad kerneproblemet er. M.a.o. hvad skal virksomheden overkomme?
  • I anden fase skal virksomheden indkredse og acceptere de begrænsninger den har. Dette er ikke for at sætte en dæmper på processen, men det er vigtigt, at virksomheden forstår og anerkender sine begrænsninger, hvad enten det så er i forhold til antal medarbejdere, budget eller noget helt tredje.
  • I tredje fase kommer den sjove del, og her skal de innovative hoveder finde på idéer og afprøve dem. Denne fase er iterativ, og den skal overstås, før fase fire kan påbegyndes.
  • Her skal virksomheden nemlig handle på de gode idéer fra fase 3, dvs. idéerne skal eksekveres.

Struktur gør innovationsprocessen overskuelig, og mangler virksomheden hjælp til at facilitere strukturen, kan den overveje at købe sig til assistance i form af innovationskurser.

Fokusér på helheden

Selv om virksomheden ønsker innovation og udvikling, er der stadig en hverdag, der skal hænge sammen.

Derfor er det vigtigt, at ledelsen evner at holde fokus på helheden og formålet med innovationen. Tillige er det vigtigt, at ledelsen hjælper medarbjederne med også at holde fokus på det store billede.

Fastholdelsen af fokus er især vigtig for, at innovationsprocessen ikke bare bliver mast af de daglige opgaver, der skal løses. I sidste ende er det dermed ledelsens ansvar til at stille de rette rammer for innovation til rådighed i virksomheden.

Lignende artikler