Home Nyheder Ny bogføringslov i 2023: Det skal du være særligt opmærksom på

Ny bogføringslov i 2023: Det skal du være særligt opmærksom på

by Ditte Borg Nielsen
0 comment

Hvis din virksomhed er glad for ringbind, kommer du snart til at skulle omstille dig. Det bliver nemlig lovpligtigt at digitalisere bogholderiet og opbevare alle virksomhedens bilag digitalt – og altså ikke længere i papirform. Vi har her samlet lovens vigtigste punkter for dig som dansk virksomhed, så du kan blive forberedt på de ændringer, der kommer.

Er du stadig i tvivl, når du har læst vores korte gennemgang nedenunder? Læs mere her, hvis du vil vide mere om den nye bogføringslov eller har flere spørgsmål.

Hvorfor ny bogføringslov i 2023?

Ved at gøre danske virksomheders bogholderi digitalt, håber man at styrke indsatsen for at undgå snyd med moms- og skatteregnskaber. I sommeren 2021 vedtog et politisk flertal en aftale om blandt andet øget revision og digitalisering af bogføring med det formål at styrke indsatsen mod fejl og snyd i regnskaber.

Hvornår træder den nye lov i kraft?

Den nye bogføringslov træder i kraft den 1. juli 2022, men frem til 1. januar 2023 er der tale om en overgangsperiode, hvilket vil sige, at virksomhederne har tid til at digitalisere deres bogføringssystemer. De specifikke krav, som vi fremhæver her, vil først gælde efter overgangsperioden. Som virksomhed burde du altså have god tid til at få sat et godt digitalt bogføringssystem op, som gør dig i stand til at overholde de nye regler.

Øget revision

Loven sætter nye krav til revision af danske virksomheder, og kravet om revisionspligt bliver ændret. På nuværende tidspunkt gælder det, at hvis man 2 år i træk overskrider en omsætning på maksimalt 8 millioner kroner og en balancesum på 4 millioner kroner, er revisionspligtig. Med den nye bogføringslov er virksomheder revisionspligtige, hvis de har en balancesum på mere end 50 millioner kroner 2 år i træk, uanset omsætning.

Hvis virksomheder ikke har indsendt årsrapport for første regnskabsår til Erhvervsstyrelsen, giver den ny bogføringslov i 2023 derudover Erhvervsstyrelsen mulighed for at kontrollere virksomhedens bogføring, og virksomheder, der har fravalgt revision, vil også kunne blive kontrolleret.

Sikkerhedskopieringer

Loven stiller krav til, at alle fakturaer, bilag og andre former for regnskabsmateriale skal sikkerhedskopieres. Dokumenterne skal derudover opbevares digitalt i mindst 5 år. Er der tale om en meget lille, selvstændig virksomhed, er man dog undtaget.

Forhøjede bøder

Hvis din virksomhed er omfattet af den nye bogføringslov, og du ikke kan fremvise det efterspurgte materiale eller sikkerhedskopier til revision, vil du kunne risikere at få en bøde på helt op til 1,5 millioner kroner.

Gælder loven for mig?

Hvis du er en regnskabspligtig virksomhed eller har haft en omsætning på mere end 300.000 kroner 2 år i træk, er du omfattet af den nye bogføringslov. Loven gælder også, hvis du er en erhvervsdrivende forening, der er moms- og skattepligtig. Loven omfatter altså ikke virksomheder med under 300.000 kroners årlig omsætning.

Hver er ansvarlig for at overholde bogføringsreglerne?

Det vil altid være virksomhedens leders ansvar at sørge for, at reglerne for bogføring bliver overholdt. Der er en række registrerede digitale systemer til bogføring, som din virksomhed kan gøre brug af. Hvis din virksomhed bruger et bogføringssystem, der ikke er registreret, er det jeres eget ansvar at sikre, at I overholder bogføringslovens krav. Det skal kunne bevises til en eventuel revision.

0 comment

You may also like