Home Studerende Dimittendreglen for nyuddannede

Dimittendreglen for nyuddannede

by Line Heidtmann
0 comment

Dagpengeområdet er fyldt til bristepunktet med mange forskellige og ofte svært forståelige regler..

Her på Fagmagasinet er et af vores hovedformål, at skrive artikler, som gør det lettere for dig at forstå og blive klogere på blandt andet lovgivningen på dagpengeområdet og arbejdsmarkedet.

Vi har også lavet en række præsentationer af de forskellige a-kasser der er på markedet. Du kan f.eks. læse vores artikel om Akademikernes a-kasse.

Derfor kan vi anbefale dig, at besøge Fagmagasinet med jævne mellemrum og gøre brug af vores artikler.

I denne artikel tager vi fat lovgivningen om dimittendreglen.

Hvad er en dimittend?

Ordet dimittend kommer af det latinske ord ”dimitto”. At dimittere betyder at man forlader en uddannelse med et eksamensbevis.

Og når du er nyuddannet, kan du måske få ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse.

Det er dog ikke alle uddannelser, der giver dig den mulighed.

For at du kan få ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse, skal det være en erhvervsmæssig og offentlig anerkendt uddannelse. Men hvad betyder det?

Det betyder, at uddannelsen:

  • skal give dig ret til SU eller løn
  • ikke er en gymnasial uddannelse
  • skal være normeret til 18 måneder eller 3 halvårlige semestre

Er uddannelsens faktiske varighed under 18 måneder, er det en betingelse, at du har fulgt uddannelsens almindelige studieplan. Du kan tidligst få ret til dagpenge, når der rent faktuelt er gået 18 måneder, fra du begyndte den.

Medlem af a-kasse

Der er dog en anden og meget væsentlig betingelse for at kunne få dagpenge som nyuddannet. Husk at du skal have været medlem af en a-kasse mindst et år før du afslutter din uddannelse.

Har du været det, kan du få dagpenge fra første dag, du er ledig.

Du skal naturligvis stå til rådighed for arbejdsmarkedet og også være tilmeldt Jobcentret som ledig fra første dag.

Bemærk, du har kun ret til dagpenge som nyuddannet, hvis du søger skriftligt om at gøre dine rettigheder gældende!

14 dages fristen

Når du er færdig med din uddannelse, skal du kontakte din a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. Du skal udfylde en blanket, så du skriftligt gør dine rettigheder gældende!

Men alt det kan din a-kasse vejlede dig i.

Nu sidder du måske og læser og finder ud af, at der er mindre end 1 år til at du færdiggør din uddannelse. Er alt håb om dagpenge så ude?

Nej, heldigvis ikke!

Hvis du først melder dig ind i en a-kasse, når der er under 1 år tilbage af din uddannelse, kan du tidligst få dagpenge 1 måned efter, du har afsluttet uddannelsen.

Det er dog et krav, at du får meldt dig ind senest 14 dage efter, du har afsluttet uddannelsen.

Så hvis du overholder denne frist, har du altså mulighed for at få dagpenge som nyuddannet en måned efter, du har afsluttet uddannelsen.

Hvor længe kan man få dagpenge?

Du kan få dagpenge sammenlagt i to år inden for tre år.

Du har dog også mulighed for at forlænge din dagpengeperiode, hvis du har opbrugt din 2-årige dagpengeret, men ikke har haft arbejdstimer nok til en fuld genoptjening.

For har du haft arbejde som lønmodtager under din ledighed, så kan du så at sige veksle arbejdstimerne til dagpenge i forholdet 1:2.

Det vil sige, at din dagpengeret forlænges med 2 timer, for hver 1 times arbejde du har haft, mens du var ledig.

Vi håber at denne artikel har gjort dig klogere på dimittendreglen. Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside, f.eks. i vores opdaterede artikel om dagpengeregler.

0 comment

You may also like