Home A-kasse Regler for udbetaling af feriepenge

Regler for udbetaling af feriepenge

by Line Heidtmann
0 comment

Du kender sikkert det at planlægge ferie, og så pludselig tænke: Hvad med feriepenge?

Ferieloven har mange regler, som i nogle tilfælde kan fraviges. Derfor er det en god idé at kontakte din fagforening eller a-kasse for at høre nærmere.

Her vil vi dog forsøge at komme med en lille guide, som giver dig et godt overblik over hvad feriepenge er og hvordan de udbetales.

Hvad er feriepenge?

Du optjener feriepenge i hele kalenderåret, altså fra 1. januar til 31. december.

Disse feriepenge kan så bruges i det efterfølgende ferieår, som løber fra den 1. maj til den 30. april.

Det vil altså sige, at de feriepenge du har optjent mellem den 1. januar og den 31. december 2016, kan du bruge i ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018.

Du optjener som udgangspunkt 2,08 dages betalt ferie pr. måned, du er ansat. Det svarer til 25 dages ferie om året.

Har du et job, hvor du arbejder seks dage om ugen, optjener du 2½ dags betalt ferie pr. måned. Det svarer til 30 dage pr. optjeningsår.

Sørg for at være medlem af fagforening / Akasse

Du står stærkere hvis du komme i problemer ift. afholdelse af ferie fx, hvis du er medlem af en fagforening. Her ser du priser på a-kasser, og du kan også melde dig ind i de fleste af disse fagforeninger på samme tid:

A-kasser der optager alle

(klik i toppen og sorter på pris, antal m.m.)

Navn
OptagerAntalKr/mndSe fordele
Det Faglige Husalle117000472>> detfagligehus.dk
FTFAalle140000442>> ftfa.dk
Krifaalle200000485>> krifa.dk
Friealle25000468>> frie.dk
Min A-kassealle90000457>> minakasse.dk
CAalle26000481>> ca.dk
ASEalle155000487>> ase.dk
Lederneledere105000464>> lederne.dk
Magistraternealle67000481>> ma-kasse.dk
Akademikernekandidater230000436>> aka.dk
Danaselvstænd.28000587>> dana.dk
FOAoffentlige180000482>> foa.dk
3Falle280000501>> 3f.dk
HKalle242000472>> hk.dk

A-kasser for bestemte faggrupper

(klik i toppen og sorter på pris, antal m.m.)

Navn
OptagerAntalKr/mndSe fordele
BFAbyggeri18000503> bf-a.dk
NFFmad/tobak20000467>> nff-a.dk
Lærernelærere80000441>> dlfa.dk
Socialpæd.pædagog30000455>> sl.dk
AJKSjournalist22000437>> ajks.dk
Teknisk landsf.teknik25000462>> tl.dk
Dansk metalteknik108000500>> danskmetal.dk
BUPLpædagog60000441>> bupl.dk
DSAsundhed95000429>> dsa.dk
Elfagetel28000502>> def.dk

*Alle er gratis for studerende

Ferie med løn eller feriegodtgørelse

Der findes to måder at modtage feriepenge på. Enten har du ferie med løn og ferietillæg eller også modtager du feriegodtgørelse.

Hvis du har ret til ferie med løn, får du udbetalt din sædvanlige løn, når du holder ferie.

Desuden har du krav på et ferietillæg på 1% af din løn i optjeningsåret fra din arbejdsgiver.

Du har krav på at få udbetalt ferietillægget senest samtidig med, at din ferie begynder. Ferie med løn og ferietillæg er noget din virksomhed står for.

Lønmodtagere, der ikke får ferie med løn, har normalt optjent ret til feriegodtgørelse.

Når du har optjent feriegodtgørelse, kan du få udbetalt et beløb svarende til det antal feriedage, du holder.

Afholdelse af ferie

Når du er lønmodtager aftales ferien som udgangspunkt med din arbejdsgiver.

Den enkelte virksomhed aftaler normalt selv med sine medarbejdere hvornår ferien skal afholdes.

Alt efter hvilken type virksomhed der er tale om, kan det være nødvendigt at medarbejderne er fleksible for at opretholde virksomhedens aktiviteter i forhold til afholdelse af ferie.

Derfor kan din arbejdsgiver varsle din sommerferie på tre uger (altså din hovedferie) med tre måneders varsel.

Resten af din ferie kan din arbejdsgiver varsle med en måneds varsel.

Du skal efterleve din arbejdsgivers varsling af ferie, hvis han har givet det korrekte varsel.

Reglerne om varsling af ferie kan fraviges ved aftale eller i overenskomst, og det er det som oftest sker i langt de fleste tilfælde.

Hvis du er dagpengemodtager gælder der særlige regler, hvis du skal modtage feriedagpenge under din ferie.

For at have ret til feriedagpenge skal du for eksempel:

  • blive medlem af en a-kasse og har bopæl i Danmark
  • have optjent ret til feriedagpenge
  • holder ferie og ophold dig i Danmark op til feriens start
  • have afholdt den ferie, som du har optjent ved arbejde

Du skal melde ferie til jobcenteret senest 14 dage før feriestart.

Du skal ikke melde ferie hos din fagforening eller a-kasse, da de automatisk får besked fra jobcenteret.

Hvornår får jeg mine feriepenge?

Det afhænger af, hvem der skal udbetale dem til dig.

Hvis det er FerieKonto, der skal udbetale feriepengene til dig, bliver de udbetalt til din NemKonto indenfor 4 hverdage.

FerieKonto udbetaler dog tidligst feriepengene en måned før første feriedag.

Er det din arbejdsgiver eller en a-kasse, der skal udbetale feriepenge til dig, skal du i stedet henvende dig til den, der skal udbetale pengene for at få præcise oplysninger om, hvornår du kan forvente at modtage dem.

Som sagt kan reglerne være lidt indviklede, og der er også mulighed for at afvige regler under bestemte betingelser.

Så er du i tvivl er det altid en god idé at kontakte din a-kasse, fagforening eller jobcenteret.

De har den ekspertise der skal til for at guide dig sikkert igennem ferieloven.

0 comment

You may also like