Home A-kasse Hvornår er man funktionærsansat?

Hvornår er man funktionærsansat?

by Line Heidtmann
0 comment

I dag bliver flere og flere ansat på funktionærlignende forhold.

Men hvordan finder man egentlig ud af, om man er funktionær?

Hvilke ting er afgørende for mit ansættelsesforhold som funktionær – og er der særlige ting jeg bør være opmærksom på?

Grænserne for, hvornår funktionærloven anvendes er ikke entydig. Men vi vil prøve at fremhæve nogle af de væsentligste ting i denne artikel.

rsz_rfghqergr2i-clark-street-mercantile

Hvilke slags opgaver er funktionærarbejde?

Det primære arbejdsområde for funktionærer er indenfor handel og kontor.

Det betyder, at lønmodtagere, der arbejder med køb, salg, kontorarbejde eller lagerekspedition, er ansat som funktionærer.

Dit arbejde er også omfattet af funktionærloven, hvis det kræver en teknisk eller klinisk viden og ikke er håndværks- eller fabriksarbejde. Tandplejere og klinikassistenter er derfor ofte funktionærer.

Du er altså funktionær, hvis du i mere end halvdelen af din arbejdstid er beskæftiget med:

 • Kontorarbejde
 • Køb eller salg
 • Lagerekspedition
 • Teknisk eller klinisk bistandsydelse
 • Arbejdsledelse

rsz_u1gvhqvq2kq-peter-kasprzyk

Du skal også være ansat som lønmodtager med pligt til at følge instruktioner fra din arbejdsgiver. Det kalder man at være i et tjenesteforhold.

Derfor kan nogle sælgere være undtaget funktionærloven, fordi de arbejder så selvstændigt, at man ikke kan sige at de arbejder efter instruktion af arbejdsgiveren.

Det samme gælder direktører, fordi de ikke står i et tjenesteforhold til nogen over dem.

Derudover er det også et krav, at du også skal arbejde mindst 8 timer pr. uge gennemsnitligt.

Andre med funktionærstatus

Selvom du ikke er funktionær ifølge funktionærloven, kan du godt have funktionærstatus.

Det kan du, hvis det fremgår af en kollektiv overenskomst eller måske en individuel aftale, at du er ansat på ‘funktionærlignende vilkår’, eller at funktionærloven er gældende for dit ansættelsesforhold.

rsz_ttpmpll_2lc-andrew-neel

Nøglemedarbejdere bliver ofte tilbudt ansættelse på funktionærlignende vilkår.

De udfører ikke decideret funktionærarbejde, men har aftalt vilkår, der helt eller delvist følger funktionærloven.

Det afhænger af den konkrete aftale du indgår, hvor mange af rettighederne fra funktionærloven, du er sikret.

Funktionærloven

Som funktionær er du altid sikret de vilkår, der fremgår af blandt andet funktionærloven og ferieloven.

Det drejer sig om:

 • Fuld løn under ferie
 • Fuld løn under sygdom
 • Halv løn under en del af barselsorlov
 • Et længere opsigelsesvarsel end timelønnede
 • Fratrædelsesgodtgørelse efter 12 års ansættelse
 • Godtgørelse ved usaglig opsigelse efter 1 års ansættelse
 • Minimalerstatning hvis du bliver fritstillet

rsz_xosbmicq1di-alex-robert

Når du forhandler din ansættelseskontrakt, kan du aftale at du bliver endnu bedre stillet end det funktionærloven indeholder.

Men du kan ikke bliver dårligere stillet, da funktionærloven er en såkaldt beskyttelseslov.

Det betyder, at den ikke kan fraviges, så det bliver til ulempe for dig.

Søg yderligere info

Hvis du er i tvivl om at du er funktionæransat, ansat på funktionærlignende vilkår eller har andre spørgsmål om emnet, anbefaler vi at du kontakter din fagforening eller a-kasse.

Her vil du kunne få professionel rådgivning, inden du tegner din nye ansættelseskontrakt.

0 comment

You may also like