Home A-kasse A-kasseregler – Når du selv siger op

A-kasseregler – Når du selv siger op

by Line Heidtmann
0 comment

På nutidens arbejdsmarked er det mere reglen end undtagelsen at folk skifter job af og til.

Det sker ofte fordi at man har fået sig en bedre stilling eller søgt nye og større udfordringer. Det kan naturligvis også ske, at man føler man er nødt til at skifte job på grund af utilfredshed.

Men vent et øjeblik!

Hvad er A-kassereglerne egentlig når det er dig der selv siger dit job op? Får man karantæne – og hvis ja, hvor længe?

Alt det kan du læse om i denne artikel her på Fagmagasinet.

Hvorfor sige op?

Der kan være mange forskellige årsager til, at man vælger at sige sit job op.

Generelt er man ikke så længe i samme stilling som man var tidligere, hvor det ikke var usædvanligt at man var både 20 og 30 år i samme job.

I dag er arbejdsmarkedet mere fleksibelt, udviklingen går hurtigere og hurtigere og den enkeltes jobbeskrivelse forandrer sig også fra år til år.

Nogle jobskift skyldes at man har fundet et bedre lønnet job eller større udfordringer.

Men det kan naturligvis også ske, at man er så utilfreds med sine arbejdsopgaver eller ledere, at man ikke kan holde ud at være der længere, og bare er nødt til at sige op.

Hvad siger a-kassereglerne?

Hvis du selv siger dit job op, er du ifølge a-kassereglerne ’selvforskyldt ledig’.

Det betyder normalt ikke noget, hvis du allerede har et andet job på hånden. Men har du ikke et andet job, kan det have stor betydning.

Hvis du selv siger dit job op kommer du i karantæne fra din a-kasse i en periode, fordi du er blevet selvforskyldt ledig.

Det vil sige at du får 3 ugers karantæne – helt præcist 111 timer – hvor du altså ikke får udbetalt dagpenge.

Der findes dog undtagelser. Det vil sige, at der faktisk findes gyldige grunde til at undgå at komme ind under kategorien selvforskyldt ledig. Læs mere her om a-kasse regler.

Undgå selvforskyldt ledighed

Har du en gyldig grund, kan du opsige dit arbejde uden at du dermed får en karantæne for det.

Her kan du se alle gyldige grunde for at opsige dit job:

 • Helbredsproblemer (fx. stress)
 • Ændringer af din transporttid
 • Problemer med pasning af familie
 • Deltidsarbejde ændres til fuld tid (hvis du er deltidsforsikret)
 • De supplerende dagpenge ophører
 • Ved arbejdsfordeling
 • Hvis du nægtes en frigørelsesattest eller at denne tilbagekaldes
 • Pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn
 • Pasning af døende nærtstående
 • Problemer på/med arbejdspladsen, f.eks. manglende lønudbetaling eller udbetaling af feriepenge
 • Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse
 • Overtagelse af arbejde du selv har fundet på mindst 5 uger
 • Start på uddannelse, der varer mindst 1 år
 • Opstart af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang
 • Aftjening af værnepligt og lign.

Som du kan se, er der en del gyldige grunde for at kunne sige sit job op uden at få karantæne.

Men det er altid en god idé at kontakte din a-kasse og hører nærmere, inden du vælger at sige dit job op. Her kan du læse mere om hvordan starten på et dagpengeforløb ser ud.

Tænk dig godt om

Skulle du stå i en situation hvor du overvejer at sige dit job op, uden at have et andet på hånden, så er det bedste råd: Tænk dig godt om!

Uanset hvor store eller små dine faste udgifter er, om du lever alene, har familie og børn, så kan det være vanskeligt pludselig at stå uden indkomst på grund af karantæne.

Husk også at følge de opsigelsesregler, der gælder for dig i dit job. 

Reglerne bør stå i din ansættelseskontrakt.

Skulle du for eksempel være ansat efter funktionærloven, så har du normalt en måneds opsigelse.

Kontakt din a-kasse

Selvom du er overbevist om at du har en gyldig grund til at opsige dit job, så er det altid a-kassen som skal foretage vurderingen.

De skal også bedømme om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det er nemlig også et krav for at modtage dagpenge.

Du skal være opmærksom på, at der til alle de ovennævnte gyldige grunde hører detaljerede regler. Og det er heller ikke alle de gyldige grunde, der gælder i alle situationer.

Derfor er det en god idé, altid at kontakte a-kassen inden du siger dit arbejde op.

0 comment

You may also like