Home A-kasse Barnets første sygedag – hvad gør man når ens barn er sygt?

Barnets første sygedag – hvad gør man når ens barn er sygt?

by Line Heidtmann
0 comment

Du kender det sikkert godt. Du er stået op, har smurt madpakker og skal ind og vække drengen, som skal i børnehave.

Men du kan hurtigt se, at han har fået feber i nattens løb, og slet ikke bliver klar til børnehave.

Nu er gode råd dyre! Hvad stiller man op? Hvem kan passe ham?

Og hvad er det nu reglerne for barnets første sygedag er?

I denne artikel vil vi prøve at give et overblik over, hvilke regler der er er gældende for barnets første sygedag.

Lidt historik

De forskellige rettigheder som vi i dag nyder godt af på arbejdsmarkedet, er noget som gradvist er blevet indført indenfor de seneste godt 100 år.

Det er spændende at kigge tilbage i historien, og se at virkeligheden var en helt anden end den er i dag.

Vidste du for eksempel at det først var fra 1956, at man begyndte at kunne få løn under sygdom på industriens område?

Generelt kan man også sige, at kvinder var underbetalt, og ligeløn blev faktisk først indført i 1973. Og først i 1981 fik man indført muligheden for at tage barnets første sygedag.

Verden over er der stor forskel på arbejdsmarkedets regler i de enkelte lande, og det gælder også på dette område.

I Sverige har forældre ret til at passe deres syge børn 60 dage om året, mens det i Kina typisk er bedsteforældrene der passer barnet.

Men i Danmark har vi altså i dag mulighed for at passe vores barn på dets første sygedag.

Det er dog vigtigt at huske, at reglerne for barnets første sygedag er forskellige alt efter, om du er offentligt eller privat ansat.

Regler for offentligt ansatte

Bliver dit barn syg, kan du få helt eller delvis fri med løn på barnets første og anden sygedag, hvis:

  • Barnet er under 18 år
  • Barnet har ophold hos dig
  • Det er nødvendigt at blive hjemme af hensyn til barnet
  • Det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen

Muligheden for at få fri til at passe dit syge barn gælder begge forældre, også selvom I er skilt.

Muligheden gælder også for papforældre og plejeforældre, hvis de bor sammen med barnet, og arbejdsgiveren er informeret om det.

Men husk – du kan dog kun få fri til at passe et sygt barn, hvis ikke andre – for eksempel bedstemor – har mulighed for passe det.

Hvis nu din ægtefælle er kommet hjem fra natarbejde, så kan du som udgangspunkt ikke få fri for at passe barnet, da der er en voksen hjemme.

Og det samme gælder, hvis barnets farmor har mulighed for at komme og passe.

Barnets første sygedag defineres som den dag, hvor sygdommen starter. Men bliver dit barn først sygt sent på dagen, så regnes den første sygedag dog først fra næste dag.

Barnets anden sygedag er – naturligvis – altid dagen efter barnets første sygedag.

Regler for privatansatte

Er du privat ansat følger du ikke de offentlige regler.

Hvis du skal have ret til løn på dit barns første sygedag, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt eller af lokale regler på arbejdspladsen.

Det kan også være, at du er omfattet af en overenskomst, der giver ret til løn på barns første sygedag.

Der er nogle overenskomster der giver ret til to eller flere dages fravær med løn.

Hvis begge forældre har ret til barnets første sygedag i deres overenskomst, er det dog kun den ene, der kan holde fri på barnets sygedage.

Både far og mor kan altså ikke tage barnets 1. og 2. sygedag i samme sygdomsperiode.

Hvis du derimod ikke har ret til løn på dit barns første sygedag, har din arbejdsgiver ret til at trække i lønnen, hvis du er nødt til at blive hjemme på grund af barnets sygdom.

Og under alle omstændigheder er det vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked i så god tid som muligt, hvis du er nødt til at tage barnets første sygedag.

Skab åbenhed og tolerance

Når du en nødt til at tage barnets første sygedag, er det også væsentligt at huske, at du mangler på arbejdspladsen.

Måske skal de andre medarbejdere løbe hurtigere, fordi du ikke kan møde op.

Derfor er det vigtigt for den gode stemning på arbejdspladsen, at man taler åbent om reglerne. Hvis du selv er tolerant, når andre må melde sig syge, så vil du også møde tolerance blandt dine kolleger.

Tag emnet op på medarbejdermøder og få talt ud om emnet.

For eksempel kan man lave faste aftaler om hvad der skal ske, når en medarbejder er nødt til at blive hjemme.

Skal der ansættes en vikar? Skal de andre kolleger løbe hurtigere og lavet dit arbejde?

Jo mere man kan tale åbent om det, jo bedre.

0 comment

You may also like