Home Arbejdsmiljø Dårligt arbejdsmiljø – hvad kan man gøre som ansat?

Dårligt arbejdsmiljø – hvad kan man gøre som ansat?

by Line Heidtmann
0 comment

At være ansat i en virksomhed eller organisation, hvor der hersker et dårligt arbejdsmiljø, kan være opslidende.

Det er både skadeligt for selve virksomheden og medarbejderne og i sidste ende også lederne.

Hvad stiller man egentlig op, hvis man oplever et dårligt arbejdsmiljø?

Hvordan kan man selv være med til at løse problemerne? Hvordan kan man skabe bedre trivsel for sig selv og andre?

Det prøver vi at se på i denne artikel.

Hvad er dårligt arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljøet er de fysiske, psykiske og sociale faktorer på arbejdspladsen.

Sagt på en anden måde er det de relationer og vilkår som du møder på din arbejdsplads.

Det fysiske arbejdsmiljø er mere konkret, mens det psykiske og sociale arbejdsmiljø kan være noget vanskeligere at sætte fingeren på.

Det er meget konkret, hvis en medarbejder brækker benet på jobbet og bliver sygemeldt.

Men når en medarbejder bliver sygemeldt med stress på grund af det psykiske arbejdsmiljø, hvad stiller man så lige op?

Historisk kan man sige at samfundet også har haft større fokus på at forebygge sygemeldinger grundet det fysiske arbejdsmiljø end det psykiske.

Men der er heldigvis så småt ved at ske markante ændringer.

Efterhånden har samfundet, virksomheder og ledere også fået øjnene op for vigtigheden af et godt psykisk og socialt arbejdsmiljø, selvom det ikke er alle virksomheder, der er lige dygtige til at ansætte gode ledere.

Hvad stiller jeg op?

Der er ikke 2 sager om dårligt arbejdsmiljø, som er ens.

Derfor må man også tackle problemet forskelligt.

Men hvis du oplever, at der er problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, er det vigtigt, at der bliver gjort noget ved det.

Det er en god idé at man i første omgang henvender sig til sin leder eller sin arbejdsmiljørepræsentant for at få løst problemerne.

Din arbejdsmiljørepræsentant har et indgående kendskab til forholdene på din arbejdsplads.

Derfor har repræsentanten også mulighed for at sætte problemerne på dagsordenen i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

Saml kollegerne

Det kan være klogt ikke at kritisere virksomhedens arbejdsmiljø på egen hånd. Også selvom du tror, at du har dine kolleger bag dig.

Mange har nemlig opleve, at de pludselig står alene med kritikken, når først virksomhedens ledelsen kommer på banen.

Derfor kan det være klogt at rejse kritikken samlet.

I kan for eksempel som en samlet gruppe indkalde jeres leder til et møde.

Her kan I så komme med konkrete eksempler på de problemer, I oplever med arbejdsmiljøet.

Hvad er mit ansvar?

Det er altid bedre at forebygge end at helbrede. Og det gælder også i forhold til arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Derfor er det en god idé at tale med sin nærmeste leder om eventuelle udfordringer i arbejdsmiljøet.

Det kan ske ved virksomhedens årlige medarbejderudviklingssamtaler.

Der er naturligvis stor forskel på hvad der skal til for den enkelte behov for at opleve trivsel på arbejdet.

Derfor skal du fortælle om dine behov og gøre opmærksom på, hvornår du føler dig presset.

Din nærmeste leder brug for at kende dine behov, så han eller hun kan tage individuelle hensyn, der hvor det kan være nødvendigt.

Når du har været med til at pege på problemer i virksomhedens arbejdsmiljø, kan du være med til at gøre en forskel.

Det er vigtigt, at du bakker op om de initiativer som virksomheden vil iværksætte.

Du og dine kolleger kan være med til at sikre, at forandringerne fører til et bedre arbejdsmiljø.

Arbejd på trivsel i det daglige

Når man trives på sin arbejdsplads, har man blandt andet en følelse af at have overskud både fysisk og mentalt.

Og alle kan være med til at gøre en positiv forskel, hvis man bare er bevidst om det.

Vores arbejdsliv fylder jo meget i vores hverdag. Derfor er det vigtigt at vi trives og er med til at skabe trivsel for vores kolleger.

Her er nogle forslag til hvordan du kan bidrage til større trivsel på din arbejdsplads:

  • Vær en god kollega, der er opmærksom på andres behov
  • Lær de mest almindelige symptomer på stress at kende
  • Vær opmærksom på om der er balance mellem kravene i dit arbejde og dine egne ressourcer og forventninger
  • Lær dine egne faresignaler i forhold til stress at kende
  • Husk at slappe af og være fysisk aktiv
  • Lyt til andre og spørg hvordan de har det
  • Lav lidt sjov i hverdagen, der hvor det passer ind

Her på Fagmagasinet har vi tidligere haft flere artikler om arbejdsmiljø.

Hvis du kigger på den øverste grønne “bjælke” på Fagmagasinet.dk, kan du trykke på underrubrikken “Arbejdsmiljø”.

Her kan du blandt andet læse artikler om:

0 comment

You may also like